Język:

Niewiadów jako jedna z pierwszych firm w branży uzyskała homologację europejską na swoje wyroby. Pierwsze otrzymane certyfikaty obejmują całą gamę przyczep handlowych. Certyfikat upoważnia do sprzedaży wyrobów na terenie UE bez konieczności dokonywania indywidualnych badań w każdym kraju z osobna jak było to przyjęte do tej pory.
Certyfikat oprócz czysto biznesowych korzyści jest też potwierdzeniem jakości przyczep Niewiadowa w tym zakresie, a to szczególnie ważne dla Spółki, która jest znaczącym eksporterem uhonorowanym niejednokrotnie tytułem „Wybitny Eksporter”.
Ponieważ jeszcze żadna krajowa instytucja nie jest przygotowana do wydawania tego typu dokumentów, stąd cały proces certyfikujący odbywa się w innym kraju UE.